Obvestila

 

Sodna praksa vam priznava denarno odškodnino zaradi izgube užitka na počitnicah. #počitnice #denarna_odškodnina VSRS SKLEP II Ips 160/2013, 23.04.2015

 

Denarno odškodnino lahko dobite, če bi vas pri frizerju poškodovala frizerka tako, da bi pobarvala vaše lase in vam pri tem poškodovala lasišče, da bi na njem nastale opekline.  #frizer #denarna_odškodnina #poškodba_lasišča VSRS Sodba II Ips 148/95, 29.05.1996

 

Denarna odškodnina se priznava v primeru, da se vaš otrok poškoduje med odmorom v času pouka in šola ni zagotovila nadzorstva nad učenci. #poškodba_med_poukom #odškodnina VSC sodba CP 282/2008, 15.07.2008

 

Upravljalec smučišča vam je dolžan plačati odškodnino, če ste se poškodovali, ko ste zapeljali v 30 cm globoko luknjo, ki se je nahajala na poti vlečnice. #smučanje #neurejena_vlečnica #odškodnina VSC sodba Cp 719/2014, 12.02.2015

 

Jahalni klub vam je dolžan plačati odškodnino za škodo, ki vam nastane kot učencu jahanja, ker je učiteljica jahanja udarila konja tako, da se je konj vzdignil na zadnje noge in vas vrgel iz sedla. #jahanje #denarna_odškodnina VSC sodba Cp 81/2010, 09.09.2010

 

Ustava vam daje pravico do denarne odškodnine, če kdo objavi vašo golo sliko brez vaše privolitve. #objava_gole_slike #denarna_odškodnina VSL sodba II Cp 1332/98, 01.03.2000

 

Besede kot so »krava, skos laže« po mnenju sodišča nedvomno predstavljajo žalitev in so podlaga za odškodninsko odgovornost. #žalitve #denarna_odškodnina VSL sklep IV Cp 947/2014, 02.04.2014

 

Za škodo, ki vam jo kot udeležencu v prometu naredi živina, ki je prečkala magistralko, odškodninsko odgovarja lastnik živine. #živina #prečkanje_ceste #odškodnina VSL sklep II cp 1914/99, 15.12.1999

 

Zgolj soljenje zaledenele poti ne zadostuje dolžnemu ravnanju. Poledenelo pot je treba posuti s peskom ali očistiti. #padec  #poledenela_pot #denarna_odškodnina VSL sodba I Cp 2353/2013, 05.03.2014

 

Za škodo, ki vam nastane kot pešcu zaradi padca na poledeneli poti odgovarja lastnik javne poti. Njegove odgovornosti pa ni, če dokaže, da za nastanek škode ni kriv. #odškodnina #poledenela_pot #javna_pot VSL sodba I Cp 5641/2005, 18.01.2006

 

Delodajalec, ki na pri profesionalnem delu na strehi ni poskrbel za varnost z zaščitnimi pasovi, varnostnimi vrvmi in lovilnimi odri, odškodninsko odgovarja za škodo, ki vam je nastala kot delavcu, ki je padel iz strehe in se poškodoval. #odškodnina #nesreča_pri_delu #gradbišče #delo_na_strehi VSRS Sodba VIII Ips 237/99, 21.03.2000

 

Delodajalec vam odškodninsko odgovarja za poklicno bolezen, če ni zagotovil vseh s predpisi določenih in poznanih ukrepov za preprečitev bolezni. V primeru obstoja nevarne dejavnosti zaradi katere lahko delavec dobi poklicno bolezen pa odgovarja ne glede na krivdo. #poklicna_bolezen #odškodnina #odgovornost_delodajalca VSRS Sklep VIII Ips 54/98, 26.05.1998

 

Kadar sodišče ugotovi nezakonito prenehanje delovnega razmerja, vam kot delavcu v nekaterih primerih lahko pripade pavšalna odškodnina. #nezakonita_odpoved_delovnega_razmerja #pavšalna_odškodnina VSRS Sodba VIII Ips 245/2011, 17.09.2012

 

Če ste utrpeli škodo tako, da ste za delo postali popolno ali delno nezmožni in v posledici tega izgubili celoten zaslužek, ali njegov del, vam mora odgovorna oseba plačati denarno rento. #nezmožnost_za_delo #odškodnina #renta #povračilo VSRS sodba in sklep II Ips 338/2014, 21.07.2016

 

Denarna odškodnina vam pripada tudi za duševne bolečine zaradi skaženosti.  Pri tem mora biti višina odškodnine podobna višinam za podobno škodo, obenem pa mora upoštevati prav tiste značilnosti, ki jih ima konkreten oškodovanec. #odškodnina #skaženost #pravična_odškodnina VSRS Sodba II Ips 320/2012, 03.10.2013

 

Odškodnina za duševne bolečine zaradi okrnjenenega zunanjega izgleda vam pripada tudi, če le ta ne dosega kriterijev, ki obstajajo v medicini za to, da lahko govorimo o skaženosti. #odškodnina #duševne_bolečine #skaženost VSRS Sodba II Ips 441/97, 14.10.1998

 

Odškodnina za duševne bolečine zaradi posebno težke invalidnosti  pripada svojcem, kadar gre za trajno stanje nastalo po končanem zdravljenju, izjemoma pa tudi, ko poteče dalj časa do smrti bližnjega. #odškodnina #svojci #težka_invalidnost_bližnjega VSRS Sodba II Ips 380/2001, 20.02.2002

 

Poleg zamudnih obresti vam kot upniku pripada še denarna odškodnina, če ste utrpeli večjo škodo, kot pa znašajo zamudne obresti. #odškodnina #zamudne_obresti #škoda VSRS Sodba in sklep II Ips 551/2000, 24.05.2001

 

Delodajalec odgovarja za škodo, ki vam kot delavcu nastane zaradi padca na parkirišču namenjenem za parkiranje zaposlenih, ko je bila napovedana poledica, delodajalec pa kljub temu parkirišča ni ustrezno posul. #odškodnina #padec #led #poledenelo_parkirišče #odgovornost_delodajalca VSL sodba II Cp 449/2014, 28.05.2014

 

Odškodnina vam pripada, če vir emisij presega normalne meje in jih zato ljudje v določenih prizadetih okoljih niso več dolžni prenašati. Ustava in predpisi vam zagotavljajo pravico, da bivate v življenjskem okolju, ki je zdravo. #odškodnina #imisije #zdravje #zdravo_življensko_okolje #hrup #prah #stres VSM sodba I Cp 2989/2005, 07.11.2006

 

Odškodnina za zlom 12. vretenca prsne hrbtenice, udarnino levega komolca, udarnino glave, udarnino desne rame, udarnino levega stegna, udarnino prsnega koša, duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti in za prestani strah in v skladu z ustaljeno sodno prakso znaša 21.708,22 EUR. #odškodnina #telesne_bolečine #udarnine #zlom_prsne_hrbtenice VSRS Sodba VIII Ips 492/2008, 07.04.2009

 

Odškodnina v vrednosti 80% celote vam pripada, tudi če se vam je zaradi neprilagojene vožnje zgodila prometna nesreča na delu cestišča, kjer obstaja večja možnost poledice, vzdrževalec pa ceste ni pogosteje pregledoval niti posipal. #odškodnina #prometna_nesreča #poledica VSL sodba II Cp 3833/2011, 09.05.2012