Poravnava ali odškodnina?

Nudimo pomoč pri odškodninskih zahtevah!

Ni pomembno, ali boste za povzročeno škodo zahtevali polno odškodnino ali pa se vam bo zdelo, da je najboljša možna rešitev poravnava s povzročiteljem škode. Pomagali vam bomo, da se boste lažje odločili za kar najboljši cilj, pa naj bo to v vašem primeru plačilo odškodnine ali poravnava, in ga tudi dosegli!

Izpolnite spodnji obrazec in nas kontaktirajte že danes!Več o tem

Odškodnina ali poravnava?

Odškodnina je znesek, ki jo mora tisti, ki je škodo povzročil, plačati oškodovanemu. Če niste pripravljeni popuščati in nižati svojih zahtev, bomo storili vse, kar je v naši moči, da vam bo odškodnina tudi poplačana – to pomeni prvo oceno odškodnine ali v nekaterih primerih angažiranje sodnega izvedenca, vlaganje odškodninskih zahtevkov in splošna strokovna podpora.

Če pa menite, da bi na odškodnino predolgo čakali ali veste, da tisti, ki vam je škodo povzročil, nima denarja, je morda najbolj primerna opcija poravnava.

Kdaj lahko dobim odškodnino?

Do odškodnine v obliki določene denarne vsote ste upravičeni, ko ste v neki situaciji utrpeli kakršno koli škodo, pa naj bo to materialna ali nematerialna škoda. Odškodnina je namenjena temu, da se vaše stanje povrne v obdobje pred škodo – v primeru materialne škode je ta zahteva precej konkretna, v primeru nematerialne škode pa bolj simbolna.

Do odškodnine v primeru, da vam je bila povzročena materialna škoda, ste upravičeni, če Vam je ob škodnem dogodku nastala škoda. V odškodnino se všteva povrnitev škode za v prometni nezgodi ali drugih primerih uničene stvari, kot so npr. uničen telefon, uničena obleka, stroški prevoza na morebitne fizioterapije in podobno.

Če Vam je neka oseba povzročila materialno škodo, je vaša zahteva precej preprosta – če je v škodnem dogodku uničen mobilni telefon, vreden 200,00 EUR, vam bo moral vrniti 200,00 EUR. V primeru nematerialne oziroma nepremoženjske škode pa je zadeva nekoliko bolj komplicirana. Med nepremoženjsko škodo se namreč uvrščajo:

  • vse vrste telesnih poškodb (zlomljena roka, ureznine, udarci …)
  • različne duševne bolečine (strah ob škodnem dogodku, strah za izid zdravljenja, duševne bolečine, ki jih povzroča iznakaženost kot posledica tega, da ste utrpeli neko škodo, duševne bolečine, ki jih občutite ob invalidnosti, ki je posledica tega, da ste utrpeli škodo, duševne bolečine ob smrti ljubljene osebe …)
  • razžalitev in blatenje vašega dobrega imena ipd.

V tem primeru ni mogoče natančno določiti višine odškodnine, lahko pa primerno višino glede na obstoječo sodno prasko približno ocenimo. Ob prejemu odškodnine, ki jo lahko od povzročitelja škode zahtevate, če ste utrpeli nematerialno oziroma nepremoženjsko škodo, se vaše duševno oziroma telesno stanje seveda ne more povrniti v stanje, v kakršnem ste bili, preden ste utrpeli to škodo, lahko pa vam določen denarni znesek pomaga pri soočanju s posledicami škode. In kakšna je v primeru nematerialne oziroma nepremoženjske škode lahko višina odškodnine? Kot piše 179. člen Obligacijskega zakonika, ki govori ravno o denarni odškodnini kot povrnitvi nepremoženjske škode, je višina odškodnine za nepremoženjsko škodo odvisna od tega, koliko vam je pomenila prizadeta oziroma izgubljena dobrina. Odškodnina predstavlja psihično zadoščenje za posledice, ki ste jih utrpeli zaradi škodnega dogodka.

V našem podjetju Odškodnine Plus d.o.o. najbolj pogosto vlagamo zahtevke za povračilo škode v primerih prometnih nesreč, ko oškodovanca ugrizne žival, ko se zgodi nesreča pri delu ali pa pride do nesreče na delu, ali na javnem ali zasebnem prostoru.

Kdaj se lahko zgodi poravnava?

V precejšnjih pravnih primerih se lahko zgodi tudi poravnava, ali bo do tega prišlo, pa je odvisno predvsem od vas kot stranke, ki je v situaciji, ki je pripeljala do pravnega spora, utrpela neko škodo.

Poravnava je pravni dogovor, v katerem obe stranki popustita, da pride do kompromisa pri reševanju neke pravne težave, na primer, da se odškodnina izplača tako, brez obravnave na sodišču, ki lahko traja tudi do treh let. V tem primeru je odškodnina malo nižja od tiste, ki bi jo prejeli v primeru dolgoletnega sojenja pred sodiščem. S takšnim dogovorom se stranki dogovorita, da nek zahtevani znesek ne bo plačan v celoti, temveč le delno. Da bo dosežena poravnava kar najbolj ugodna za vas, vam bomo pomagali v podjetju Odškodnine Plus d.o.o.

Da se poravnava sploh lahko zgodi, je ključnega pomena, da je obstoječe pravno razmerje negotovo in da za reševanje tega problema popustita obe stranki, saj v nasprotnem primeru, torej v primeru popuščanja samo ene stranke, poravnava ni mogoča.

Na nas se lahko zanesete!

V podjetju Odškodnine Plus d.o.o. smo strokovnjaki na svojem področju. Svoje delo opravljamo s srcem in z željo pomagati tistim, ki jim je bila storjena kakršna koli krivica. Kakršne koli so vaše želje v situaciji, v kateri ste se znašli, se bomo potrudili, da bomo dosegli cilje, ki ste si jih zastavili vi kot naša cenjena stranka. Tako vam bomo poskušali omogočiti kar najvišjo možno odškodnino. Če se boste odločili, da je poravnava tisto, kar želite, vam bomo pomagali zadevo urediti tako, da boste kar najbolj zadovoljni in, predvsem, da boste prišli do vsote, ki jo želite kot povračilo škode.