Povrnitev škode in stroški

Povrnitev katere škode lahko stranka zahteva?

Pomembno dejstvo pri uveljavljanju odškodnine je, da lahko oškodovanec uveljavlja le pravno priznano škodo. Oškodovancu pripada odškodnina za nepremoženjsko škodo za pretrpljene telesne bolečine, za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti ali okrnitve svobode ali osebnostne pravice ali smrti bližnjega in za strah, ter odškodnina za premoženjsko škodo zaradi zmanjšanja premoženja in preprečitve njegovega povečanja.

V katerih primerih lahko stranka zahteva odškodnino?

Najpogostejši zahtevki se nanašajo na povračilo škode, ki jo oškodovanci utrpijo pri prometnih nesrečah, nesrečah pri delu, nesrečah na javnih ter zasebnih prostorih, ob ugrizu živali, ter zaradi zdravniških napak.

Kakšni so vaši stroški?

Za naše delo vam bomo zaračunali 5% od prejete odškodnine. V primeru, da z odškodninskim zahtevkom ne boste uspeli, vam naših storitev ne bo potrebno plačati.

Izpolnite spodnji obrazec in nas kontaktirajte že danes!Lahko nas tudi pokličete na 064 222 888 ali nam pišite na info@odskodnineplus.com.